Home » Tag Archives: קואצר עסקי

Tag Archives: קואצר עסקי

החשיבות של קואצר עסקי בעסקים קטנים ובינוניים

החשיבות של קואצר עסקי בעסקים קטנים ובינוניים עסקים בינוניים וקטנים אחראיים על הרוב המוחלט של התוצר במשק הישראלי. מדי שנה עולה מספרם של העסקים הקטנים והבינוניים שמעסיקים עד 50 עובדים ואליהם יש לצרף עצמאיים. מלבד עוסקים מורשים, יש גם עוסקים פטורים שנכנסים תחת הקטגוריה הזו ולוקחים חלק פעילות בעיצוב המסחר. עם זאת, בעלי עסקים קטנים ובינוניים לא תמיד מביאים בחשבון ...

Read More »