Home » Tag Archives: אשפוז סיעודי

Tag Archives: אשפוז סיעודי

היתרונות של אשפוז סיעודי עבור אנשים מבוגרים

היתרונות של אשפוז סיעודי עבור אנשים מבוגרים אנשים מבוגרים שנמצאים במצב סיעודי צריכים לשהות במסגרת שמתאימה להם. את מידת ההתאמה של המסגרת לצרכים של אנשים מבוגרים ניתן לבדוק על פי שורה ארוכה של פרמטרים.   בראש ובראשונה, אפשר למשל לבחון עד כמה המסגרת מתאימה לצרכים של אנשים מבוגרים במצב סיעודי לפי סוג הטיפול הרפואי. אשפוז סיעודי שונה למשל ממסגרת רגילה ...

Read More »