Home » לימודים

לימודים

מתי דרושה גננת?

יש תקופות בשנה שבהן נרשם ביקוש גבוה לגיוס גננות עבור גנים פרטיים או ציבוריים. קודם כל, בדרך כלל דרושה גננת לפני תחילת שנת הלימודים. הזמן המתאים לתחילת הגיוס של גננות חדשות הוא בסביבות חודש יוני והוא נמשך עד ספטמבר. המטרה של גיוס גננות בתקופה הזו היא להכין את הגן לשנת הלימודים הבאה. במקרים אלו דרושה גננת לגנים ציבוריים ופרטיים כאחד. ...

Read More »