Home » כללי » החשיבות של קואצר עסקי בעסקים קטנים ובינוניים

החשיבות של קואצר עסקי בעסקים קטנים ובינוניים

Cute rabbit on white background Free Photo

החשיבות של קואצר עסקי בעסקים קטנים ובינוניים

עסקים בינוניים וקטנים אחראיים על הרוב המוחלט של התוצר במשק הישראלי.

מדי שנה עולה מספרם של העסקים הקטנים והבינוניים שמעסיקים עד 50 עובדים ואליהם יש לצרף עצמאיים.

מלבד עוסקים מורשים, יש גם עוסקים פטורים שנכנסים תחת הקטגוריה הזו ולוקחים חלק פעילות בעיצוב המסחר.

עם זאת, בעלי עסקים קטנים ובינוניים לא תמיד מביאים בחשבון את היתרונות של קואצר עסקי עבורם.

מה עושה קואצר?

בשביל להכיר את היתרונות של קואצר עסקי עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים צריך להגדיר את התפקיד שלו.

זהו איש המקצוע האידיאלי לליווי של עסק קטן ובינוני ובעזרתו ניתן להפוך גם תחביבים ליוזמה רווחית.

כמו כן, קואצר מכיר מקרוב את התחום אך יש לו גם יכולת לבדוק את פני השטח בצורה רחבה.

פרספקטיבה רחבה כמו זו שמעניק קואצר היא תנאי להצלחה של עסקים קטנים ובינוניים.

בפועל, זה אומר שרק קואצר יכול להוביל את העסק קדימה ולייצר עבורו יתרון מול המתחרים.

היתרונות של קואצר עסקי

קואצר עסקי מציע מספר יתרונות עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים.

ראשית, מדובר באיש מקצוע אובייקטיבי שמחווה דעה רק על סמך נתונים וביצועים.

בניגוד לבעלי העסקים עצמם שמעורבים רגשית ולכן שיקול הדעת שלהם מוטעה, הקואצ'ר הוא גורם חיצוני.

שנית, קואצר עסקי יכול להעניק לבעלי עסקים ידע קונקרטי בתחומים שבהם הם לא מבינים.

התפקיד שלו בהקשר הזה כולל הפניה של בעלי עסקים קטנים ובינוניים לנותני שירותים ובדיקת המצב הפיננסי שלהם.

במידת הצורך, קואצר עסקי הוא גם הגורם שאתו צריך להתייעץ בשביל לעשות שינויים והתאמות.

מתי כדאי לערב את הקואצר?

מעורבות של קואצר היא בעלת יתרונות בשלבים שונים של הפעלת העסק.

בעלי עסקים קטנים יכולים למשל לערב קואצר לפני שהם מגיעים לבנק כדי לקחת הלוואה.

התייעצות עם קואצר לא מחייבת את בעלי העסקים הקטנים, אך היא כן מספקת להם מידע אמין.

מנגד, בעלי עסקים בינוניים יכולים ליצור קשר עם קואצר לפני התרחבות, שיתופי פעולה או גיוס משקיעים.

גם כאן התפקיד של קואצר עסקי הוא לסייע לעסק לצמוח ולעמוד לרשותו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*