Home » מאמרים » היתרונות של אשפוז סיעודי עבור אנשים מבוגרים

היתרונות של אשפוז סיעודי עבור אנשים מבוגרים

היתרונות של אשפוז סיעודי עבור אנשים מבוגרים

אנשים מבוגרים שנמצאים במצב סיעודי צריכים לשהות במסגרת שמתאימה להם.

את מידת ההתאמה של המסגרת לצרכים של אנשים מבוגרים ניתן לבדוק על פי שורה ארוכה של פרמטרים.

 

בראש ובראשונה, אפשר למשל לבחון עד כמה המסגרת מתאימה לצרכים של אנשים מבוגרים במצב סיעודי לפי סוג הטיפול הרפואי.

אשפוז סיעודי שונה למשל ממסגרת רגילה של אשפוז והוא מיועד רק לאנשים מבוגרים במצב רפואי מאוד ספציפי.

כמו כן, רצוי להתייחס לרקע הבריאותי של אנשים מבוגרים לפני שמחליטים לאיזה מסגרת של אשפוז להעביר אותם.

בשביל לעשות זאת אפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע, רופאים ונציגים של מכוני אשפוז מסוימים.

הדבר החשוב הוא בכל מקרה להציב את איכות החיים של המטופלים בראש סדר העדיפויות.

מתי עוברים למסגרת של אשפוז סיעודי?

המעבר בפועל למסגרת של אשפוז סיעודי תלוי בצרכים של המטופלים.

כל מטופל יכול לעבור למסגרת האשפוז בשלב או בגיל אחר בחיים.

יש מבוגרים שעוברים למסגרת של אשפוז מוקדם יחסית כי המצב הרפואי שלהם חמור.

לעומתם, מבוגרים אחרים יכולים לשלב בין עצמאות מסוימת בבתי אבות ומוסדות דיור מוגן לבין מסגרות של אשפוז סיעודי לסירוגין.

בתוך כך, צריך לבדוק מה הרגע הנכון להעביר מבוגרים במצב סיעודי למסגרת של אשפוז גם על סמך בדיקות רפואיות.

בדיקות רפואיות מעניקות אינדיקציה מצוינת למצבו של הקשיש ולדרך שבה אשפוז במסגרת סיעודית יכול לסייע לו.

במידה והבדיקות הרפואיות מראות שצריך להעביר את הקשיש למסגרת סיעודית, כדאי לעשות זאת מוקדם ככל האפשר.

סיוע במימון אשפוז סיעודי

ילדים להורים במצב סיעודי שמתלבטים לגבי מסגרת האשפוז שמתאימה להם בגלל סיבות כלכליות יכולים עזרה.

העזרה הציבורית ניתנת באמצעות סיוע במימון האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש.

לשם השוואה, אפשרויות המימון הפרטיות באות לידי ביטוי בפועל בביטוח סיעודי שנרכש מבעוד מועד, במימון על ידי המטופלים ובני משפחתם או במימון גורמים אחרים.

מנגד, הסיוע של משרד הבריאות עבור מימון אשפוז סיעודי מותנה בעמידה בקריטריונים.

היתרון הוא שעמידה בקריטריונים מאפשרת את קבלת מלוא הסיוע והתמודדות עם הוצאות נוספות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*