Home » מאמרים » מה כוללים שירותי פיקוח בניה תמא 38?

מה כוללים שירותי פיקוח בניה תמא 38?

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה מיושמת נכון להיום בכל רחבי הארץ.

היישום של התכנית דורש מעורבות של אנשי מקצוע מתחומים שונים ובעיקר שירותי פיקוח ייעודיים.

במסגרת פיקוח בניה תמא 38 ניתן להשיג שורה ארוכה של יתרונות.

בראש ובראשונה, המטרה של הפיקוח היא לוודא שתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה מתבצעת לפי ההנחיות.

ההנחיות קובעות איזה בניינים יכולים לעבור תכניות חיזוק מן הסוג הזה ובאיזה מקרים היא לא חלה.

מעורבות מוקדמת של אנשי מקצוע תסייע ליזם לקבל את האישורים מהעירייה ותחסוך זמן עבור בעלי הנכסים.

שנית, פיקוח בניה תמא 38 מיועד לבדיקה בפועל של הפרויקט.

הבדיקה בפועל מתבצעת באמצעות התייחסות לחומרי הגלם שאיתם הקבלן עובד ולשיטות הבנייה שהוא מיישם בשטח.

מטרת הפיקוח בהקשר הזה היא לדאוג לרמת בטיחות אידיאלית של פרויקטים שמיועדים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

הפיקוח עולה בקנה אחד עם האינטרסים של היזמים והוא מייצג בצורה טובה גם את בעלי הדירות.

זו הסיבה בגללה שירותי פיקוח בניה תמא 38 משתלמים מבחינה כלכלית ורק צריך לבחור אותם בצורה נכונה.

כך בוחרים שירותי פיקוח בניה תמא 38

רוב היזמים, בעלי הדירות וגם הקבלנים מנסים לחסוך בהוצאות ולכן לא בוחרים בצורה נכונה שירותי פיקוח בניה תמא 38.

זו טעות נפוצה שעלולה לעלות ביוקר לכל הגורמים המעורבים.

הדרך לפתור את הסוגיה היא להשוות בין שירותי פיקוח לפי פרמטרים אובייקטיביים.

היתרון של פרמטרים אובייקטיביים הוא שהם תקפים לגבי כל סוגי שירותי הפיקוח.

הפרמטרים הכי חשובים שאותם צריך לבדוק לפני בחירת פיקוח בניה תמא 38 הם ניסיון ורמת מקצועיות.

את הניסיון בודקים לפי הרזומה של חברת הפיקוח ופרויקטים של תכניות מתאר ארצית שבהם היא הייתה מעורבת.

ככל שלחברת הפיקוח יש יותר ניסיון ומעורבות בחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, כך סביר להניח שהשירות שלה מקצועי ואמין.

כמו כן, אפשר לקבל המלצות על שירותי פיקוח בניה תמא 38.

את ההמלצות אוספים מאנשים שמכירים את התחום כמו קבלנים ואנשי מקצוע או מבעלי דירות שסיימו את הפרויקט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*